HomeOpleidingenBijscholingenNieuws & InspiratieDocentenMediaContact

 

 

   

                                                 Achtergrond Yoga

  

De oorsprong van yoga ligt zo’n 5000 jaar geleden in India. De yogi hadden oog voor de kleinste insecten tot de grootse bergen, zon, maan en sterren. Veel houdingen, asana’s, zijn afgeleid van deze voorbeelden uit de dieren- en plantenwereld. De yogi wisten dat elk onderdeel, hoe klein dan ook, deel uitmaakt van het geheel en daardoor even essentieel was. Dualiteit als winst en verlies verliezen hierbij hun betekenis. Dit respect voor de eigen mogelijkheden en voor die van de ander vinden we terug in de yogavisie- en beoefening. 

 

Yoga stamt af van yuj; verbinden, samenvoegen. Yoga draagt eraan bij om de mens weer met zichzelf te verbinden. Het gaat om het liefdevol respecteren van je grenzen en het beleven van het geheel. Het achtvoudig pad van Patanjali staat aan de basis van yogastromingen. Vanuit yogafilosofie, asana’s (houdingen) en pranayama (beheersing van de adem) etc. worden de acht stappen van het yogapad doorlopen om deze weg te ervaren en te ontvouwen. Door eerst aan lichamelijke balans te werken wordt er ruimte voor mentale verandering gecreëerd. De oefeningen werken o.a. in op de lichaamsorganen en de klieren. Een evenwicht dat doorwerkt op de geest en andersom. Hiermee wordt vrijheid van lichaam en geest ervaren en kom je los van je gedachten. Yoga is het gebruik maken van eeuwenoude kennis van de natuur, onze natuur en de natuurlijke mens.

  

Yoga geeft ook aan kinderen het gereedschap om hun levenstuin te bewerken en een gezonde groei te bevorderen. Ook bij kinderyoga wordt het achtvoudig pad van yoga gevolgd, vertaald naar de mogelijkheden en belevingswereld van kinderen.

Dit maakt dat yoga voor kinderen rijk is aan beeldentaal en dynamischer en speelser van opzet dan yoga voor volwassenen. Kinderen leren spelenderwijs waardevolle inzichten en vaardigheden om in het dagelijks leven toe te passen, wat het kind voor zijn verdere leven wortels èn vleugels kan meegeven!

  

                                                                         Terug naar hoofdpagina Holistische Kinderyoga

   

  
 

   

Copyright © Arterre 

Van deze website mag  zonder toestemming geen tekst of beeldmateriaal worden vermenigvuldigd.