HomeOpleidingenBijscholingenNieuws & InspiratieDocentenMediaContact

 

 

 

 

Inhoud programma
Programma Blok 1:
1. De ontwikkelingsfase in de kindertekening leren herkennen en lezen
2. Kenmerken uit een tekening kunnen halen om zo te kunnen aansluiten op de leefwereld van het kind
3. Werken met de methode en werkmodellen om een tekening te analyseren
4. Leer creatieve opdrachten die het kind ondersteunen
5. Kennis van materialen en technieken

Je leert welke vaardigheden aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Je leert de tekening te onderzoeken en ontdekken hoe je het persoonlijke proces van elk individu (groep) kan ondersteunen? Wat vertelt een tekening? Je leert tekenvaardigheden, schildertechnieken en expressievormen aan die laagdrempelig zijn zodat kinderen gestimuleerd worden in hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Je hoeft niet te kunnen tekenen om deel te nemen. Iedereen kan het!

Voor wie? Voor therapeuten, coaches, leerkrachten, kinderyogadocenten en anderen die werken met kinderen in diverse leeftijden en dit vak willen gebruiken in hun eigen praktijk of groep.

Programma :
Dag 1 Thema Ruimte in durven nemen:
•Spelen en spreken op papier
•Aandacht voor de Ik ontwikkeling
•Opzoek gaan naar begrenzing
•Vrije expressie

Dag 2 Thema Begrenzing, sluiten van de vorm:
•Aandacht voor Ik – Jij –Wij
•De binnenwereld en de buitenwereld verkennen
•Vorm geven aan fantasie en humor gebruiken

Dag 3 Thema De Elementen:
•Aandacht voor Ik-Jij -Wij –de Wereld
•Wat is de symboliek van aarde, water, lucht en vuur
•Hoe kan ik een gemis aan bv “grond onder de voeten” stimuleren
•Hoeveel ruimte is er voor mijn eigen denken?

Dag 4 Thema Realiteit en fantasie:
•Ik onderzoek mijn wereld
•Ontwikkelen van zelfbewustzijn
•In beweging durven komen
•Flexibel worden

Dag 5 Thema Uitdagen, authenticiteit:
•Ik ontdek mijn perspectieven
•Anders zijn mag
•Samenwerken, maatjeswerk, interactie
•Mijn plek thuis en in de wereld

                                                                          

Programma Blok 2:
1. Het leren lezen van de symboliek in de tekening
2. Leren analyseren van de 'kracht en zwakte' in een tekening
3. Ontdek het zelfhelend vermogen van een kind en gebruik dat om een vervolgopdracht te formuleren
4. Hulpvraag leren ontdekken op het gebied van: zelfbeeld, faalangst, pesten, hooggevoeligheid, grensoverschrijdend gedrag, echtscheiding, enz.
5.Leren toepassen van vervolgopdrachten aansluitend op de hulpvraag van het kind

Kindertekeningen vertellen ons 'hoe de vlag erbij hangt'. Kan ik de signalen leren herkennen in de tekening? Deze signalen geven je een ingang en aanknopingspunten om het kind te begeleiden bijv. als het leven moeilijk is. Elke tekening vertelt een verhaal en je kunt deze leren lezen en begrijpen.

 

Programma

Dag 1 Thema Symboliek van de boom:
•Hoe sta je in de wereld tussen hemel en aarde
•Is er een veilige basis om in het leven te staan
•Eigen onderzoek n.a.v. een tekening

Dag 2 Thema Symboliek van het huis:
•Hoe woon jij in je huis (lichaam)
•Wat zegt een huis tekening over de gezinssituatie.
•Wat vertelt de omgeving rondom het huis in de tekening?
•Welke opdrachten zijn geschikt bij echtscheiding situatie?

Dag 3 Thema Symboliek van het mensbeeld:
•Symboliek van de zintuigen
•Welke emoties kan ik hieruit lezen
•Hoe kan ik gevoelens leren uiten en balans ervaren
•Ruzie maken en dan…?

Dag 4 Thema: Vertrouwen en veiligheid:
•Heeft het kind (zelf)vertrouwen, voelt het kind zich veilig, leer dat herkennen in een tekening
•Hoe blijft het kind overeind in de wereld om zich heen?
•Hoe kun je hoog gevoelige/hoogbegaafde kinderen ondersteunen?

Dag 5 Thema Grenzen:
•Hoe kan een kind vanuit zijn eigenheid verbinding maken met anderen?
•Durft het kind eigen grenzen aan te geven, durft het ja/nee te zeggen?
•Durft het kind buiten eigen grenzen te gaan en de wereld te ontdekken?


Alle studiedagen krijg je huiswerk om in de praktijk a.h.v tekenopdrachten die je geeft, tekeningen te onderzoeken en deze te begrijpen. Tijdens de lesdag is er een vast moment waarop wij de meegebrachte tekeningen met elkaar lezen en bespreken. Zo leer je van en met elkaar.

 

   
 
 

    

 Copyright © Arterre 

Van deze website mag  zonder toestemming geen tekst of beeldmateriaal worden vermenigvuldigd.