HomeOpleidingenBijscholingenNieuws & InspiratieDocentenMediaContact

 

                                                                

                                                   Spelen met de kracht van de maan

                                                            Welke werking heeft de maan op ons?


De maan heeft invloed op ons lichaam aangezien ons lichaam voor zeker 60% uit water bestaat en de maan ook van invloed is op water. Je kunt de maan-kracht dan ook voelen. Hoe voller de maan wordt, hoe makkelijker deze energie van de maan te voelen is; het beste tussen je handen. Het is zelfs wetenschappelijk vastgesteld dat wij, mensen, reageren op een volle maan. Mensen slapen over het algemeen tijdens een volle maan slechter en slaapwandelaars zijn tijdens volle maan het meest actief. Er blijken tijdens volle maan meer kinderen te worden geboren vergeleken met andere maanfases.
Bekijken we de hele cyclus van de maan, dan blijkt dat de invloed hiervan met name van toepassing is op de vrouw. De menstruatie, vroeger niet voor niets 'maanstonden' genoemd, loopt inderdaad gelijk met de fasen van de maan. De gemiddelde tijd tussen twee menstruaties is evenredig aan de periode tussen twee volle manen, 28 dagen.

 

De maan werd door vrijwel alle volken gezien als vrouwelijk, maar de Germanen zagen dat anders: Mani was een jongen, hij deed niets anders dan de maan door de lucht te trekken in een kar getrokken door een paard. Net als bij Sol, de zon, was de maan zelf geen god. De krachten van de maan schreven de Germaanse vrouwen toe aan de moedergodin Frigg en soms aan de vrouwelijke godin van de liefde, Freya.

 

De hele natuur reageert op 'maankracht'. Niets voor niets worden al eeuwenlang maanstanden gevolgd om gunstige zaaiperiodes vast te stellen. Zaaikalenders die zijn gekoppeld aan een bepaald jaar zijn meestal gebaseerd op de stand van de maan. Hierbij wordt door deze stand bepaald wat de beste tijd is om te zaaien, verplanten, oogsten, snoeien etc. Bij volle maan groeien planten iets sneller doordat er extra licht beschikbaar is. Ook wordt gedacht dat de zwaartekracht van de maan subtiele invloed heeft op het groeiproces van planten. Net zoals de maan eb en vloed veroorzaakt.
Zo luidt al tijden de aanbeveling om:
•Niet te zaaien bij volle of nieuwe maan
•Bij wassende maan bladgroenten en bloemen te zaaien en
•Bij afnemende maan wortelgewassen


Ook blijken (edel-)stenen zich 'op te laden' als je deze in maanlicht plaatst (bij voorkeur bij volle maan).

Door een steen minimaal 1 nacht in maanlicht te plaatsen, wordt de natuurlijke kracht/energie van de steen weer aangevuld.

Dit is vaak ook te zien aan de kleur en glans die de steen weer terugkrijgt.

 

Wij beginnen onze grip op de maan langzaam te verliezen. Volgens wetenschappers groeit de afstand tussen de aarde en de maan elk jaar met vier centimeter. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor ons klimaat en het is dan ook een vraag voor de toekomst of deze verwijdering doorzet of dat de maan ons weer zal 'omarmen'....

 

Betekenis HA - THA oftewel zon - maan binnen yoga:

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent samenbrengen, verenigen en tot evenwicht brengen. De betekenis van hatha is zon (ha) en maan (tha). Dit kan worden vertaald als de vereniging van tegenpolen in jezelf. De juiste balans tussen lichaam en geest, denken en voelen en tussen de buitenwereld en jezelf. Hatha-yoga wordt ook wel gezien als een weg die bestaat uit de brug tussen de wereld van binnen en van buiten, tussen het materiële en het spirituele en tussen het essentiële en het existentiële bestaan. De tegenstelling tussen zon en maan, komt in verschillende uitingen terug. Zo wordt de lucht die door het rechterneusgat naar binnen gaat "adem van de zon" genoemd, terwijl de "adem van de maan" door het linkerneusgat gaat. Het evenwicht tussen uitersten komt ook tot uitdrukking in bijvoorbeeld:
•vrouwelijk / mannelijk
•beweging / onbeweeglijkheid
•inademing / uitademing
•aanspannen / loslaten

Tips:
Ga na of je de werking van de maankrachten kunt herkennen door te observeren hoe je je voelt ten opzichte van de maanstand. Leef in het ritme en in harmonie met de maan. Hoe slaap je tijdens volle maan? Je kan ook eens eens een warm bad ervaren bij volle maan met een bad bij wassende maan. En ga eens met kinderen een tijdje buiten naar de maan kijken of doe een maangroet bij maanlicht of voor het slapen gaan. Laat je stem klinken en zing samen een lied. Of vertel een verhaal over de maan (bijv. haasje in de maan zie elders in deze nieuwsbrief). Kinderen zijn vaak verwonderd door maan en sterrenhemel.

Fragmenten over de werking van de maan uit: www.inspirerendleven.nl