HomeOpleidingenBijscholingenNieuws & InspiratieDocentenMediaContact

 

      

Regenbooglied/spel        

      

-Geef de kinderen linten in een kleur van de regenboog en laat hen tijdens het zingen al dansend 'regenbogen' maken.

-Vervang 'regenboog' in de tekst door 'een rode boog' of een 'blauwe boog', waarop alleen de kinderen met de betreffende kleur bogen maken.

 

 

Variatie:

-De kinderen kiezen uit krijt/potloden 1 kleur van de regenboog.

Op grote vellen papier tekenen ze op de maat van het lied grote bogen.

Na het lied wisselen ze van kleur met een ander kind en wordt dit herhaald tot iedere

boog zeven kleuren heeft.