HomeOpleidingenBijscholingenNieuws & InspiratieDocentenMediaContact

 

 

  

Opleiding

Therapeutische Kinderyoga

  

Wil je je expertise als kinderyogadocent uitbreiden naar therapeutisch werken op individuele basis?

Wil je je verdiepen in je eigen yogaproces en vaardigheden ontwikkelen in het aanbieden van therapeutische kinderyoga-op-maat?

Wees welkom bij de eerste opleiding Therapeutische Kinderyoga in Nederland en België!

  

Therapeutische Kinderyoga

De opleiding Arterre Kinderyogatherapie vormt een vervolgopleiding voor kinderyogadocenten/yogadocenten en kindertherapeuten/coaches met yoga-ervaring om kinderen individueel vanuit een holistisch yogaprogramma te begeleiden. Na afronding van de opleiding ben je in staat een eigen praktijk te starten vanuit therapeutische kinderyoga of je kennis en vaardigheden te integreren in het werkveld met kinderen.

Individuele yogabegeleiding

De laatste jaren neemt de vraag naar individuele yogabegeleiding bij kinderen sterk toe. Omdat niet elk kind in een groepsproces een yogaprogramma op maat aangeboden kan krijgen, kan het baat hebben bij individuele coaching d.m.v. kinderyoga. Vanuit het helend spelen met kinderyoga, uitgaande van de individuele behoefte en vraag van het kind, wordt een programma afgestemd op de ontwikkeling die het kind op dat moment doormaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de visie dat het kind wordt ontmoet vanuit zijn mogelijkheden i.p.v. zijn eventuele beperkingen. Er wordt aangesloten op de belevingswereld van het kind, waardoor het kind zijn eigen ruimte en grenzen leert ontdekken en respecteren op een positieve en plezierige wijze. Dit geeft het kind handvatten om zich gezond te ontwikkelen en op zijn eigen unieke manier om te gaan met bijv. hooggevoeligheid, ADHD e.d. Mocht er sprake zijn van bijv. een fysieke beperking dan kunnen oefeningen waar nodig worden aangepast.

 

Holistisch yogaprogramma  

Arterre Kinderyogatherapie werkt met een holistisch kinderyogaprogramma, aangevuld door helende verhalen, HartFocusoefeningen, (zelf-)massage en een verwerkingsopdracht (helend tekenen of een andere creatieve activiteit). Gedurende de opleiding wordt een reis door de chakra's gemaakt, waarbij de therapeutische achtergrond en werking van elk chakra vanuit de ontwikkeling van het kind wordt belicht.

Aan de hand van dit speciaal ontwikkelde programma wordt het kind in zijn totaliteit benaderd, wordt balans op fysiek, mentaal en emotioneel vlak bevorderd en het kind bevestigd in zijn spirituele ontwikkeling. Door yoga wordt naast de ontwikkeling van lichaamsbesef en een krachtiger lichaam tevens  de ‘soepelheid van geest’ bevorderd, wat o.a. positief uitwerkt op het gevoel van eigenwaarde. Kinderen worden zich bewuster van hun eigen gronding en energie en leren het verschil waar te nemen tussen in- en ontspanning. Tevens wordt de concentratie en focus verbeterd, alsmede de hart-breinsynchronisatie a.h.v. HartFocusoefeningen.  D.m.v. helende verhalen, visualisatie en een creatieve verwerkingsopdracht wordt er op gevoelsniveau gecommuniceerd en ontvangen kinderen de ruimte om hun gevoelens en emoties op hun eigen-wijze te uiten en een plek te geven.

 

Het programma is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar die baat hebben bij individuele begeleiding d.m.v. therapeutische yoga. Ook in het geval van: weinig zelfvertrouwen, stress, hoogsensitiviteit, leer-/concentratieproblemen, AD(H)D, (licht-) autisme/PDD-NOS, motorische achterstand, ademproblemen, slaapproblemen, psycho-somatische klachten als hoofd- of buikpijn, bij kinderen die herstellende zijn van ziekte of in alle andere gevallen waarbij individuele begeleiding wenselijk is.  

 

De opleiding Arterre Therapeutische Kinderyoga is geaccrediteerd voor de BATC  

Er zijn voor cliënten mogelijkheden voor (gehele of gedeeltelijke) vergoeding van Arterre Kinderyogatherapie vanuit zorgverzekering of persoonsgebonden budget (PGB)

 

 

Inhoud

In de opleiding leer je als kinderyogacoach om een holistisch kinderyogaprogramma af te stemmen op de individuele behoefte van het kind. Ontplooiing van het eigen yogaproces van de cursist vormt daarbij een essentieel onderdeel van de opleiding, evenals ruime aandacht en begeleiding voor het ont-dekken van het eigen ‘innerlijk kind’.

De nadruk ligt op ervaringsgericht leren waarbij de volgende onderwerpen centraal staan:

 

                                                              Theoretisch deel;

                                                             -Yoga- en chakrafilosofie vertaald naar kinderen

                                                             -Achtergrond verschillende doelgroepen/ bespreking casussen

                                                             -Binding ontwikkelen met het kind

                                                             -Ontwikkelingspsychologie

                                                             -Opbouw lessenserie/ afstemming individueel yogaprogramma

                                                             -Werking hersenhelften

                                                             -Wat vertelt het lichaam

                                                             -Yogavoeding

                                                             -Begeleiding ouders

                                                             -Opzetten praktijk

 

                                                                                 Praktisch deel:

                                                             -Therapeutische toepassing van helende- en yogaverhalen

                                                             -Grondingsoefeningen en opwarming

                                                             -Totaalpakket aan yogahoudingen en varianten (asana’s)

                                                             -Werking van chakra’s/asana’s

                                                             -Ademtechnieken/ spelvormen (pranayama)

                                                             -Concentratieoefeningen en stiltespel

                                                             -HartFocustechnieken (hart-breinsynchronisatie)

                                                             -Bevordering werking hersenhelften

                                                             -Zelfmassage en energieoefeningen

                                                             -Ontspanning (yoga nidra) en visualisatie

                                                             -Afsluitende verwerkingsoefening in de vorm van

                                                               helend tekenen/creatieve activiteit   

  

                      Verder wordt de toepassing van affirmaties, kracht van kleuren en klank (mantra’s) geïntegreerd.  

 

                                                          De opleiding is inclusief een uitgebreide cursusmap

  

                                                                    Enkele reacties cursisten lees verder.... 

 

                                                                                      

 

Docenten

Philip Bouvy en Simone de Groot zijn afgestudeerd yoga- en kinderyogadocent met ruime ervaring (19 jaar) in het groepsgewijs en individueel werken met kinderen en jongeren vanuit o.a. yoga, coaching en kunstzinnige vorming. In 2009 hebben zij de opleiding Therapeutische Kinderyoga in Nederland geïntroduceerd omdat er ondanks de behoefte aan individuele kinderyoga begeleiding bij kinderen geen scholingsmogelijkheden waren voor kinderyogadocenten. Zij willen met dit therapeutische programma graag hun enthousiasme en positieve ervaringen vanuit Therapeutische Kinderyoga uitdragen.Therapeutische begeleiding van kinderen/ jongeren vraagt uiteraard om een zorgvuldige opbouw en begeleiding tijdens sessies. De opleiding werkt daarom vanuit een intensief groepsproces om een diepgaand en inspirerend programma te kunnen bieden om Therapeutische Kinderyoga in het werkveld te integreren. Naast hun professionele scholing en ervaring vanuit meerdere vakgebieden hebben Philip en Simone diverse specialistische opleidingen en bijscholingen op het vlak van therapeutische yoga en coaching gevolgd waaronder: 

  

-Opleiding Kernkindcoach

-Yoga for the Special Child Certificatieprogramma (Sonia Sumar)  

-Opleiding HartFocus

-Opleiding Speltherapie

-Opleiding Chakra- en Energetisch therapeut

-Bijscholing Structural Yogatherapie (Mukunda Stiles)

-Bijscholing Yogatherapie (Opleidingen Hara)

-Bijscholing therapeutische toepassingen HartFocus

-Bijscholing Yoga Nidra (Yogabindu)

-Bijscholing Adem en Ontspanning volgens meth. Dixhoorn (Samsara)

-Bijscholing Buikvrij (Marijke Ludwig)

-Bijscholing Yoga en Verstilling (Lea Vos)

-Bijscholing De Helende Reis voor kinderen B. Bays (Paradise Kids)

-Diverse opleidingen/bijscholingen kindermassage  

 

    

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de opleiding bedraagt 80 uur (48 contacturen + zelfstudie). 

  

Afronding en certificaat

De eindopdracht bestaat uit het schrijven van een verslag over het eigen yogaproces en het ontwikkelen en verzorgen van een sessie Therapeutische Kinderyoga. Bij positieve afronding ontvangen cursisten het certificaat Therapeutische Kinderyoga voor individuele yogabegeleiding.

    

   

Plaats, duur en kosten

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen van 10.30-16.30 op vrij-/zaterdagen bij Arterre aan de Groesbeekseweg in Nijmegen (12 min. loopafstand van CS Nijmegen), op za-/zondagen op een locatie centraal in Utrecht (10 min. loopafstand CS Utrecht) en op zondagen in Antwerpen/Borsbeek in België.

  

  

Data Therapeutische Kinderyoga opleidingen

  

Vrijdagen

Nijmegen

29-8 / 19-9 / 3-10 / 17-10 / 14-11 / 5-12 / 9-1 / 30-1-2015

Zondagen

Antwerpen/Borsbeek

8-2 / 1-3  / 22-3 /19-4  / 17-5  / 31-5  / 7-6 /  21-6-2015

Za- zondagen

Utrecht

22-2 / 8-3 / 29-3 / 12-4 / 26-4 / 24-5 / 14-6 / 28-6-2015

                   

De kosten bedragen 890 euro.

Opleidingen bij Arterre zijn erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en hierdoor vrijgesteld van BTW.

  

Kortingsprijs € 1600,- bij gelijktijdig inschrijving voor 2 opleidingen opleiding Holistische Kinderyoga en vervolg opleiding Kinderyogatherapie. Dit geldt ook als de opleidingen aansluitend worden gevolgd.

Verdere informatie over opleiding Holistische Kinderyoga klik hier     

Inschrijven

Kinderyogadocenten en yogadocenten kunnen direct inschrijven via het inschrijfformulier. Overige inschrijvingen (b.v. kindercoaches/-therapeuten) worden na ontvangst van het formulier bepaald.  Na ontvangst van het inschrijfformulier en inschrijfgeld (90 euro, wordt afgetrokken van totale opleidingsgeld) wordt de reservering bevestigd.

    

Inschrijven klik hier

 

Naast de locatie Antwerpen/Borsbeek zijn onze locaties in Nijmegen en Utrecht tevens goed bereikbaar vanuit België.

Vanuit grens Ned. /België is de reisduur naar deze locaties per auto ca. 55 min. 

 

                  

 

  

                                                    

Copyright © Arterre

Van deze website mag  zonder toestemming geen tekst of beeldmateriaal worden vermenigvuldigd.