HomeOpleidingenBijscholingenNieuws & InspiratieDocentenMediaContact

 

 

  

training          

Dansexpressie

met kinderen

Wil je handvatten en vaardigheden ontwikkelen voor het

toepassen van dansexpressie met kinderen?  Dan is de training dansexpressie met kinderen vast iets voor jou!

 

  

                                                       Dansexpressie met kinderen

 

Bij dansexpressie wordt het kind uitgedaagd tot dans te komen vanuit aangereikte opdrachten of een verhaal. Er worden geen vaste pasjes gebruikt waardoor het kind tot expressie komt vanuit zijn eigen fantasie en  bewegingsmogelijkheden. De opdrachten worden stapsgewijs opgebouwd en begeleid, zodat kinderen hun mogelijkheden in dans gaan verkennen, verbreden en verdiepen. Vanuit de gekozen thema’s wordt aangesloten bij de kleurrijke belevingswereld en innerlijke beeldentaal van het kind. Naast een speelse warming-up, wordt er ook bewust gewerkt met kindgerichte grondingsoefeningen, oplaad- en ontspanningsoefeningen en visualisatie. Hierdoor ervaren kinderen bij zichzelf de wisselwerking tussen het stromen van de levensenergie en ontspanning als een natuurlijk proces. Het kind ervaart zijn eigen lichaam en emoties, in relatie tot zichzelf, tot de ruimte en tot anderen. Bij dansexpressie worden kinderen naast de motorische ontwikkeling en ontwikkeling van lichaamsbewustzijn daarom ook aangesproken op gevoelsniveau, waardoor de emotionele en creatieve ontwikkeling wordt ondersteund. Door dansexpressie ervaart een kind al bewegend, voelend en ontdekkend zijn plek in de wereld. Het wordt daarbij uitgenodigd zijn eigenheid naar voren te brengen, wat tevens het gevoel van zelfvertrouwen vergroot.

  

                                                                                                                                    

Groeien en bloeien

We liggen als gesloten bloemknopjes gezellig samen in de donkere aarde 

te wachten op de voorjaarszon. Langzaam groeien de groene knopjes 

vanuit de veilige, door de zon verwarmde aarde naar boven en  de knopjes

ontvouwen zich tot prachtige bloemen…van pastelkleurige, tere bloemen,

die zacht wuiven op de zomerwind, tot stoere bloemen in knallende

kleuren die met hun enorme groeikracht naar de zon lijken de schieten!!

Elk kind ontvouwt zich aan de hand van opdrachten en muziek in zijn

eigen tempo tot zijn eigen bloemendans…. Een prachtige bloemenweide

ontstaat, waarin elk kind goed is zoals hij is…...

 

 

 

 

                                                                    Inhoud

In de training leren cursisten op ervaringsgerichte wijze hun vaardigheden en mogelijkheden met dansexpressie te vergroten en dit toe te passen/ om te vormen naar de praktijk met kinderen. De inhoud van de training is gericht vanaf kleuterleeftijd tot en met het werken vanuit dansexpressie met jongeren vanuit o.a. de volgende onderwerpen: 

                                                    -diverse danstechnieken vanuit dansexpressie

                                                    -kindgerichte opwarm-en grondingsoefeningen

                                                    -ontspanning aangepast aan de innerlijke beeldentaal van het kind

                                                    -didactiek naar verschillende leeftijden

                                                    -lesopbouw en ontwikkelen van een opdracht

                                                    -groepsdynamica

                                                    -dansen vanuit zintuigen

                                                    -dansen met materialen

                                                    -dansen vanuit een prentenboek,verhaal of gedicht

                                                    -muziekbeleving en werking van diverse stijlen

  

                                                                                                 

                                                       Laat je meenemen in een dansavontuur….

                                     Lekker wild en spetterend, of juist heel ingetogen en verstild….

                   Snel en vloeiend alsof je over glad ijs danst of langzaam en stroperig als in een honingbad……

 

                         

 

                                                              Studiebelasting

                       De totale studiebelasting van de training bedraagt 24 uur (18 contacturen + zelfstudie). 

 

                                                                                     Toelating

De training is bedoeld voor deelnemers met enige danservaring die hun vaardigheden vanuit dans(-expressie) met kinderen willen vergroten. 

                                                        Afronding en certificaat

Na het positief doorlopen van enkele korte dansopdrachten gedurende de lesdagen ontvangen cursisten het certificaat  Dansexpressie met kinderen.

 

                                                       Plaats, duur en kosten

            De training bestaat uit 3 lesdagen van 10.30- 16.30 in wijkcentrum 't Hert, Thijmstraat 40 Nijmegen

                                                                        Data 2019:     18-1 / 1-2 / 15-2

   

Docent: Philip Bouvy o.a. gediplomeerd docent bewegingsexpressie / dansexpressie met jarenlange ervaring in het

                                         werken met dans vanuit kleuter- tot en met volwassenenleeftijd.

 

                                      De kosten bedragen 325 euro (inclusief cursusmateriaal)

                            Een deel van het cursusgeld (inschrijfgeld 90 euro) wordt bij inschrijving betaald

 

                                                                                           Inschrijven klik hier

             

                                                          

 

 

Copyright © Arterre 

Van deze website mag  zonder toestemming geen tekst of beeldmateriaal worden vermenigvuldigd.