Massage voor Peuters en Kleuters

Lieve, lieve knuffel, wat ben ik blij. Met je snuit en pootjes masseer je mij.
Knuffeldier zal ik jou nu leren, hoe je het fijnst mijn rug kan masseren?

 

Massage voor Peuters en Kleuters

Massage voor Peuters en Kleuters is nog een heel speels gebeuren. Liedjes, versjes, verhaaltjes en een likje crème, waar mogelijk in het bijzijn van een (groot-) ouder, maken het tot een plezierige gebeurtenis voor kind en ouder. Massageoefeningen en spelletjes worden aangesloten op de belevingswereld van het jonge kind en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in o.a. peuter-en kleuteryogalessen, opvang, peuterspeelzalen en kleuteronderwijs en natuurlijk binnen het gezin.

Toepassing van muziek en versjes zorgen naast plezier voor een gevoel voor ritme, herkenbaarheid en veiligheid. Door ruim aandacht te besteden aan zintuiglijke oefeningen, massage van pop/knuffel en onderlinge massagevormen tussen ouder en kind kan de vertrouwdheid met de positieve effecten van aanraking worden opgebouwd. Ook zullen oefeningen worden aangevuld met spelvormen uit peuter- en kleuteryoga en wordt ingegaan op het masseren in groepsverband binnen de zgn. “massagekring”.

Door op jonge leeftijd positieve aanraakervaring op te doen zal het kind naast het ervaren van ontspanning ook eigenwaarde en weerbaarheid opbouwen. Oefeningen en spelletjes worden over de kleding heen uitgevoerd wat het eenvoudig maakt om aan te sluiten bij andere werkvormen en dagelijkse activiteiten. De liedjes en versjes met massage kunnen hiermee een lange tijd een verbindende kracht vormen binnen de groep of het gezin!

Data en Kosten

Voor wie?

De module Massage voor Peuters en Kleuters is bedoeld voor iedereen die massage voor peuters of kleuters wil integreren in groepswerk (scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, yoga- bewegingslessen, massagepraktijk etc.) of voor toepassing binnen het gezin.

De module maakt deel uit van de opleiding Onderlinge Kindermassage en de opleiding Peuter/Kleuteryoga en kan tevens apart als bijscholing worden gevolgd.

Docent

Simone de Groot