Netwerk

Helend Spelen

Holistische kinderyoga gaat uit van het ‘helend spelen met kinderyoga’.

Elk kind is van nature heel. Door omstandigheden of gebeurtenissen kan het echter zijn dat dit ‘heel-zijn’ niet meer wordt ervaren. Vaak is er sprake van een zekere verdeeldheid die verankerd is geraakt in het hart-breinsysteem. ‘Holistisch’ komt van het Griekse woord Holos dat heel betekent.

Het kind wordt met Holistische Kinderyoga in zijn totaliteit benaderd en wordt bevestigd in zijn ‘natuurlijk helende spel’ waarin plezier voorop staat. Een holistische werkwijze bevordert bewustwording en het zelfherstellend vermogen bij kinderen. In dit spel kan een eventuele verdeeldheid worden opgeheven. Er komt in deze tijd veel op kinderen af, waardoor het van belang is om kinderen handvatten aan te bieden om te filteren en bij zichzelf te blijven. Holistische kinderyoga kan hierin regulerend werken en kinderen ondersteunen in hun sociaal-emotionele ont-wikkeling.

Kinderyoga en Spelvormen

Kinderyoga bevordert souplesse, kracht en evenwicht in fysiek en mentaal opzicht. Een kinderyoga les kenmerkt zich door een afwisseling van dynamisch bewegen en rustmomenten. Kindgerichte (o.a. dier-)yogahoudingen worden thematisch aangevuld met liedjes, versjes, sprookjes en verhalen die aansluiten bij de belangstelling en beleving van kinderen. Zij worden zich door yoga- oefeningen op speelse wijze bewust van hun adem, ontwikkelen hun zintuigen en leren verschil waar te nemen tussen spanning en ontspanning. Het ‘voelen’ neemt daarbij een centrale rol in. Vanuit een veilige, niet-competitieve sfeer, kunnen kinderen hun gevoelens en fantasie naar voren brengen, sociale vaardigheden ontwikkelen en zichzelf accepteren zoals ze zijn.

Door toepassing van stiltespel, visualisatie en ontspanning leren kinderen rust te ervaren, te luisteren naar zichzelf en naar anderen en worden alertheid, lichaamsbesef en creativiteit bevorderd. Arterre werkt hiervoor met een programma dat naast yogatechnieken oefeningen en spelvormen biedt die het holistisch karakter van yoga verdiept en versterkt. Het kind wordt hierbij spelenderwijs benaderd op fysiek en mentaal, maar ook op emotioneel en spiritueel vlak.

Deze werkwijze bevordert de totaalbeleving van kinderen, waardoor zij yoga elementen ook in hun dagelijks leven makkelijker kunnen integreren. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en mogelijkheden voor het kind om in zijn kracht te komen en in balans te blijven.

Inhoud

In de opleiding leer je vanuit een holistische visie te kijken en te werken met kinderen vanuit yoga en diverse spelvormen. Er wordt gewerkt vanuit een een uitgebreid en veelzijdig programma waarin ook de eigen ervaring en beleving van het ‘innerlijke kind’ een rol spelen. Door praktisch oefenen, voelen en ervaren te koppelen aan theoretische en didactische kennis en vaardigheden wordt geleerd om inspirerende en verantwoorde praktijklessen te ontwikkelen voor groepswerk met kinderen.

De Holistische Kinderyoga opleiding bestaat uit een theoretisch deel met aandacht voor yogafilosofie, lesopbouw, didactiek, uitwerking naar verschillende leeftijden en achtergronden van yogatechnieken. Er is tevens aandacht voor het opzetten van een kinderyoga praktijk.

In het praktische gedeelte van de docentenopleiding ligt de nadruk op ervaringsgericht leren en wordt gewerkt vanuit:

 • opwarming en gronding
 • basishoudingen vanuit kinderyoga
 • evenwicht- en balansoefeningen
 • visualisatie en ontspanning
 • adem- en concentratiespel
 • onderlinge kindermassage
 • zintuigenspel
 • coöperatieve spelvormen
 • stiltespel/ meditatie
 • fantasie- en belevingsspel
 • promotiehart hersynchronisatie (HartFocus) en werking
 • hersenhelften

Hieronder vallen o.a. elementen als: affirmaties, bewegingsverhalen, krachtdieren, chakra’s, mantra-zingen, kracht van kleuren, sprookjes, liedjes en versjes.
Studiebelasting

De totale studiebelasting van de opleiding bedraagt 80 uur (48 contacturen + zelfstudie).

Toelating

De cursus is toegankelijk voor deelnemers die beroepsmatig met kinderen werken of willen gaan werken. Yoga- ervaring is gewenst. Bij weinig tot geen yoga- ervaring wordt gevraagd om voorafgaand/ tijdens de opleiding yogales voor volwassenen te volgen ter ondersteuning van het yogaproces.

Opleiding Holistische Kinderyoga

Leslocaties opleiding Holistische Kinderyoga

Nijmegen: (vrijdag/zaterdag/zondagopleiding)
Utrecht: (zaterdag/zondagopleiding)
Antwerpen/Borsbeek Belgie: (zondagopleiding)
Zwollen: (zaterdagopleiding)

Data opleidingen Holistische Kinderyoga

Zaterdag Nijmegen 2017-2018 2-9 / 23-9 / 7-10 / 28-10 / 18-11 / 2-12 / 16-12 / 20-1
Zondagen Utrecht 2017-2018 3-9 / 24-9 / 1-10 / 29-10 / 19-11 / 3-12 / 17-12 / 28-1
Zaterdagen Zwolle 2017-2018 9-9 / 30-9 / 14-10 / 4-11 / 18-11 / 9-12 / 13-1 / 27-1
Zondagen Antwerpen 2017-2018 17-9 / 24-9 / 22-10 / 12-11 / 26-11 / 10-12 / 14-1 / 21-1

Data opleidingen Holistische Kinderyoga

Zaterdagen Nijmegen

2017 – 2018

2-9

23-9

7-10

28-10

18-11

 2-12

16-12

 20-1

Zondagen Utrecht

2017 – 2018

3-9

24-9

1-10

29-10

19-11

3-12

17-12

28-1

Zaterdagen Zwolle

2017 – 2018

9-9

30-9

14-10

4-11

18-11

9-12

13-1

27-1

Zondagen Antwerpen

2017 – 2018

17-9

24-9

22-10

12-11

26-11

10-12

14-1

21-1

Docenten

Philip Bouvy en Simone de Groot

tevens: Anne Pronk (Ned.) Liesbet Celis en Nina Bosch (Antw.)

De kosten bedragen: € 820,-

Opleidingen bij Arterre zijn erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en hierdoor vrijgesteld van BTW.

Kortingsprijs € 1600,- bij gelijktijdige inschrijving voor de opleiding Holistische Kinderyoga en vervolg opleiding Kinderyogatherapie. Deze korting geldt ook als de opleidingen aansluitend worden gevolgd.