Live/Online Opleiding Holistische Kinderyoga
Helend spelen met kinderyoga


Getoetst door CRKBO, KTNO geaccrediteerd en erkend door VYN, BATC, NVST, CAT en LVNG

Live/Online opleiding Holistische Kinderyoga

Holistische kinderyoga gaat uit van het ‘helend spelen met kinderyoga’. Deze live/online opleiding heeft dezelfde 8-daagse inhoud als de reguliere opleiding en kan passend zijn als je de opleiding grotendeels zelfstandig in je eigen tempo en omgeving wenst te volgen. Met 2 live lesdagen op locatie naar keuze + 2 Zoomlessen (ca. 2,5 uur per meeting) ontvang je een basis vanuit de live lessituatie en groepsdynamiek en kan het programma verder online op maat worden afgestemd en evt. versneld worden gevolgd. De data van de live dagen zijn flexibel te kiezen en te combineren vanuit verschillende leslocaties. 

 

Voordelen live/ online programma:

 • Het complete programma Holistische Kinderyoga kan in eigen tempo en omgeving worden gevolgd
 • Online lesmateriaal a.h.v. duidelijke video instructie + lesvoorbeelden met kinderen
 • Video en audio kunnen herhaaldelijk worden bekeken/ ondergaan
 • 2 live lesdagen op locatie naar keuze voor praktijklessen, extra didactische ondersteuning en intervisie
 • 2 aanvullende live inspiratielessen + training via Zoom (ca. 2,5 uur per meeting)
 • Pdf- bestand lesmateriaal/ opleidingsmap 
 • Persoonlijke feed-back op huiswerkopdrachten en eindopdracht
 • Na afronding certificaat Holistische Kinderyoga (geaccrediteerd door diverse beroepsver.)
 • Gratis toegang tot de besloten inspiratiegroep Holistische Kinderyoga

 

 

Data live/online opleiding Holistische Kinderyoga:

N.B. Hieronder vind je een overzicht waarbij desgewenst verschillende data/ locaties kunnen worden gecombineerd.
Let er bij het kiezen van data op dat je 2 data van verschillende kleur neemt (1 blauw en 1 paars) aangezien deze dagen een andere lesinhoud hebben (volgorde is vrij).
Bij inschrijving graag betreffende data vermelden op het inschrijfformulier onder start opleiding.

NIJMEGEN  Live/Online opleiding versneld
13-12-2020 / 28-2-2021 / 23-4-2021 +6 dg online en 2x Zoomles 10.30-16.30      € 680,-
BORSBEEK  (Antw.) Live/Online opleiding versneld 17-1-2021  (kan i.c.m. met Nijm. of Utr.) +6 dg online en 2x Zoomles 10.30-16.30      € 680,- 
UTRECHT  Live/Online opleiding versneld
28-3-2021 / 13-6-2021
+6 dg online en 2x Zoomles 10.30-16.30      € 680,-

Visie en inhoud opleiding Holistische Kinderyoga

Holistische kinderyoga gaat uit van het ‘helend spelen met kinderyoga’. Elk kind is van nature heel. Door omstandigheden of gebeurtenissen kan het echter zijn dat dit ‘heel-zijn’ niet meer wordt ervaren. Vaak is er sprake van een zekere verdeeldheid die verankerd is geraakt in het hart-breinsysteem. ‘Holistisch’ komt van het Griekse woord Holos dat heel betekent.
Het kind wordt met Holistische Kinderyoga in zijn totaliteit benaderd en wordt bevestigd in zijn ‘natuurlijk helende spel’ waarin plezier voorop staat. Een holistische werkwijze bevordert bewustwording en het zelfherstellend vermogen bij kinderen. In dit spel kan een eventuele verdeeldheid worden opgeheven. Er komt in deze tijd veel op kinderen af, waardoor het van belang is om kinderen handvatten aan te bieden om te filteren en bij zichzelf te blijven. Holistische kinderyoga kan hierin regulerend werken en kinderen ondersteunen in hun sociaal-emotionele ont-wikkeling.

 

Kinderyoga en spelvormen

Kinderyoga bevordert souplesse, kracht en evenwicht in fysiek en mentaal opzicht. Een kinderyoga les kenmerkt zich door een afwisseling van dynamisch bewegen en rustmomenten. Kindgerichte (o.a. dier-)yogahoudingen worden thematisch aangevuld met liedjes, versjes, sprookjes en verhalen die aansluiten bij de belangstelling en beleving van kinderen. Zij worden zich door yoga- oefeningen op speelse wijze bewust van hun adem, ontwikkelen hun zintuigen en leren verschil waar te nemen tussen spanning en ontspanning. Het ‘voelen’ neemt daarbij een centrale rol in. Vanuit een veilige, niet-competitieve sfeer, kunnen kinderen hun gevoelens en fantasie naar voren brengen, sociale vaardigheden ontwikkelen en zichzelf accepteren zoals ze zijn.

Door toepassing van stiltespel, visualisatie en ontspanning leren kinderen rust te ervaren, te luisteren naar zichzelf en naar anderen en worden focus, lichaamsbesef en creativiteit bevorderd. Arterre werkt hiervoor met een programma dat naast yogatechnieken oefeningen en spelvormen biedt die het holistisch karakter van yoga verdiept en versterkt. Het kind wordt hierbij spelenderwijs benaderd op fysiek en mentaal, maar ook op emotioneel en spiritueel vlak.

Deze werkwijze bevordert de totaalbeleving van kinderen, waardoor zij yoga elementen ook in hun dagelijks leven makkelijker kunnen integreren. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en mogelijkheden voor het kind om in zijn kracht te komen en in balans te blijven.

“Kijk eens hoe speels de natuur is;
het water bruist, het licht danst

De vogels kwetteren, de blaadjes
dwarrelenen en de sterren twinkelen

De hele schepping wil met je spelen”
Michael Joseph

 

Inhoud

In de opleiding leer je vanuit een holistische visie te kijken en te werken met kinderen vanuit yoga en diverse spelvormen. Er wordt gewerkt vanuit een een uitgebreid en veelzijdig programma waarin ook de eigen ervaring en beleving van het ‘innerlijke kind’ een rol spelen. Door praktisch oefenen, voelen en ervaren te koppelen aan theoretische en didactische kennis en vaardigheden wordt geleerd om inspirerende en verantwoorde praktijklessen te ontwikkelen voor groepswerk met kinderen.

De Holistische Kinderyoga opleiding bestaat uit een theoretisch deel met aandacht voor yogafilosofie, lesopbouw, didactiek, uitwerking naar verschillende leeftijden en achtergronden van yogatechnieken. Er is tevens aandacht voor het opzetten van een kinderyoga praktijk.

In het praktische gedeelte van de docentenopleiding ligt de nadruk op ervaringsgericht leren en wordt gewerkt vanuit:

 • opwarming en gronding
 • basishoudingen vanuit kinderyoga
 • evenwicht- en balansoefeningen
 • visualisatie en ontspanningstechnieken
 • adem- en concentratiespel
 • onderlinge kindermassage
 • zintuigenspel
 • coöperatieve spelvormen
 • stiltespel/ meditatie/ Mindfulness
 • fantasie- en belevingsspel
 • bevordering hart- breinsynchronisatie (HartFocus) en werking hersenhelften

Hieronder vallen o.a. elementen als: affirmaties, krachtdieren, chakra’s, mantra-zingen, kracht van kleuren, yogaverhalen, liedjes en versjes

Verdere informatie over de opbouw/afronding van de opleiding lees verder…

Enkele reacties cursisten Lees verder…

Toelating

De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die beroepsmatig met kinderen werken of willen gaan werken. Yoga- ervaring is gewenst. Bij weinig tot geen yoga- ervaring wordt gevraagd om voorafgaand/ tijdens de opleiding yogales voor volwassenen te volgen ter ondersteuning van het yogaproces.

 

Overige info:

De opleiding is inclusief een uitgebreide opleidingsmap.

Opleidingen bij Arterre zijn erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en hierdoor vrijgesteld van BTW.

In combinatie met de opleiding Meditatie & Mindfulness of HartFocus & Heartfulness kan je kinderlessen ook verzorgen onder Mindful Kinderyoga of Heartful Kinderyoga.

 

Docenten

Philip Bouvy en Simone de Groot