Inhoud/programma Helend Kindcoach

Opleiding tot Kindercoach

 

Onderwerpen die in het programma aan bod komen:

 • Holistische visie opleiding kindercoach
 • Het gezonde kind (ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingstaken, ontwikkelingsstoornissen)
 • Het kind binnen de holistische visie (gedrag, denken, voelen, systeem, verleden, spiritualiteit)
 • Werkvormen en interventies gericht op het versterken van de ik-sterkte/ de autonomie
 • De start van een effectief coachingstraject
 • Rapport, route vanaf aanmelding bij de kindercoach (intake, opbouw van de sessies, oudercoaching)
 • Attitude, kennis, vaardigheden en menskwaliteiten van de kindercoach
 • Hartvolle en creatieve werkvormen binnen kindercoaching en interventies gericht op het maken van verbinding met het kind
 • De binnenwereld en zichtbare buitenwereld van het kind
 • Emoties bij kinderen
 • De weg naar geluk – kracht/ geluksroute van coaching
 • Transactionele analyse/ voice dialogue
 • Gesprekstechnieken binnen kindercoaching, Miltontaal
 • De kracht en toepassing van metaforen en beelden
 • De kracht van spelen en van hoofd, hart en handen
 • De schatkist van de kindercoach. Werkvormen en interventies gericht op de kracht van taal en gespreksvaardigheden
 • Helende verhalen toepassen binnen kindercoaching, toelichting casussen
 • Ontwikkelen van een helend verhaal afgestemd op een kind
 • Vanuit beeldtaal het kind leren omgaan met zijn/haar unieke eigenschappen en/of veranderde omstandigheden (o.a. scheiding, rouw)
 • Contextueel en systemisch werk, het kind als onderdeel van het systeem
 • De rol van de ouders en ouder- en kind relatie
 • Ethische dilemma’s, meldcode praktijkvoering van de kindercoach

 

In de afsluitende fase van de basismodule is er ruimte voor toetsing en assessment

 

Plaats & duur:

De basismodule bestaat uit 8 lesdagen van 10.30- 16.30 en wordt gegeven in centrum Anahata, Van Trieststraat 14 in Nijmegen en Livestream online.

 

Opleidingen bij Arterre zijn erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en hierdoor vrijgesteld van BTW

 

Terug naar hoofdpagina opleiding Helend Kindcoach