Opbouw & Afronding opleiding Kinderyoga

 

Opbouw programma Holistische Kinderyoga

Het holistische lesprogramma wordt gedurende acht lesdagen stapsgewijs en volgens een vaste en progressieve opbouw uitgewerkt. Hierdoor kan ieder onderwerp in het groepsproces uitgebreid worden ervaren en geoefend. Bij de opbouw wordt de lijn van het achtvoudige yogapad van Patanjali gevolgd welke de basis vormt voor yogastromingen. Gedurende een lesdag wordt de lesstof in een afwisseling tussen inspanning en ontspanning aangeboden. Yoga is doen, ervaren en doorleven en de nadruk in de opleiding ligt dan ook op ervaringsgericht leren. Het gaat erbij yoga- beoefening altijd om dat een ieder binnen zijn eigen grenzen van wat goed voelt beweegt. Door praktisch oefenen, voelen en ervaren te koppelen aan theoretische en didactische kennis en vaardigheden wordt geleerd om inspirerende en verantwoorde praktijklessen te ontwikkelen voor groepswerk met kinderen.

 

Spreiding van lesdagen

Door spreiding van lesdagen gedurende een periode van 6-7 maanden is er voldoende gelegenheid om de (kinder-)yoga filosofie en praktijk eigen te maken om vervolgens uit te kunnen dragen naar kinderen. Ook is er op deze wijze ruimte en aandacht voor persoonlijke groei en voor het groepsproces. Door spreiding van lesdagen is het mogelijk om het geleerde tussentijds te integreren in de praktijk en eventuele vragen terug te koppelen in een volgende lesdag.

 

Afronding en certificaat

De opleiding wordt afgesloten met het geven van een praktijkopdracht en het schrijven van een kort proces verslag. Bij positieve afronding van de gehele eindopdracht ontvangen cursisten een certificaat voor kinderyoga docent. Bij weinig tot geen ervaring in het werken met kinderen wordt geadviseerd om halverwege de opleiding enkele stagelessen te verzorgen met een groepje kinderen in de eigen omgeving. Omdat er gedurende de lesdagen met een vaste groep wordt gewerkt is er ruim aandacht voor het groepsproces en onderlinge uitwisseling. De eindopdracht kan worden gegeven en worden uitgewisseld in een veilige setting waarbij een ieder met elkaar meeleert en vanuit een gezamenlijk groeiproces de stap zet naar de (les-)praktijk. Na afronding van de opleiding is het mogelijk om groepslessen kinderyoga (4 t/m 12 jr.) en ouder- en kindyoga te verzorgen vanuit een eigen kinderyoga praktijk en binnen scholen, kinderopvang, naschoolse opvang, brede school e.d. Ook kunnen elementen uit yoga geïntegreerd worden in andere vormen van groepswerk met kinderen.

Terug naar hoofdpagina Holistische Kinderyoga opleiding