Privacybeleid Arterre

 

Bij Arterre Holistisch opleiding- en kindercentrum zien wij het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren, zodat hieruit blijkt hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Arterre Holistisch opleiding- en kindercentrum. De begrippen ‘Arterre Holistisch opleiding- en kindercentrum’, of ‘Arterre’ verwijzen naar de eigenaren van het opleidingscentrum gelegen aan de Groesbeekseweg 119, 6524 CT in Nijmegen in Nederland. Het begrip ‘jij/ je’ verwijst naar de gebruiker of browser van onze website.
Arterre is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere sites en bronnen (bv. via externe links).

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van Arterre te accepteren.

Arterre Holistisch Opleiding- en kindercentrum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Simone Bouvy- de Groot is contactpersoon gegevensbescherming van Arterre. Zij is te bereiken via arterreopleidingen@gmail.com.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Doel / verwerking persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om:

  • met jou in contact te treden voor afhandeling betaling
  • met jou te kunnen communiceren 
  • en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening en deze dienstverlening naar kwaliteit uit te kunnen voeren
  • om onze faciliteiten, opleidingen of website te verbeteren
  • om te voldoen aan wettelijke verplichting, zoals gegevens die benodigd zijn voor belastingaangifte

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze gegevens vul jij in in het open veld via een inschrijfformulier op onze website of stuur jij ons via de mail.
Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Derden
Naam, contactgegevens worden nooit met derden gedeeld, zonder jouw toestemming;
We verkopen nooit gebruikersgegevens. In enkele gevallen kan informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy policy tenzij we vantevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veiligheid
Arterre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via arterreopleidingen@gmail.com

Cookies
Er worden door Arterre géén cookies of andere gegevens verzameld voor onderzoek.

Veranderingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief/ nieuwsflits
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Je kan je hiertoe ook richten tot Arterre.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met Arterre opnemen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de privacywetgeving voldoen. Als je vragen of klacht hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Arterre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsBeveiliging


Arterre Holistisch opleiding- en kindercentrum
Groesbeekseweg 119
6524 CT Nijmegen
arterreopleidingen@gmail.com
06 22311199

 

Laatst aangepast: 2023