Training Muziek, Dans & Balans

 

Kinderen plezier en balans meegeven vanuit muziek, dans & relaxatie!

Muziek, Dans & Balans

Kinderen beleven veel vreugde aan muziek en ervaren de combinatie met dans & beweging nog als een vanzelfsprekende eenheid. Door werkvormen vanuit muziek, dans en expressie te combineren met relax-oefeningen vormt dit een plezierige en waardevolle afwisseling voor het kind dat tegenwoordig veel tijd zittend doorbrengt op school, achter computer en televisie. Creativiteit wordt gestimuleerd en het kind kan de juiste balans ervaren tussen beweging, expressie en ontspanning. De combinatie van disciplines binnen het programma biedt elk kind een ingang om zichzelf vanuit speelsheid en beweging te ontdekken en te ontplooien. Samenwerking en verbinding staan bij het groeps-proces centraal!

Bij het programma Muziek, Dans & Balans wordt het kind aangesproken binnen o.a. muzikale, (senso-)motorische, emotionele en sociale ontwikkelingsgebieden. Neurologisch onderzoek heeft tevens aangetoond dat met ontwikkeling van gevoel, intuïtie en kunstzinnige vermogens in onderwijs en opvoeding een natuurlijk evenwicht tussen beide hersenhelften kan worden bevorderd. Dit komt dan ook het leren weer ten goede.

Muziek, Dans & Balans kan een plezierige en veelzijdige vorm zijn om met kinderen te werken in o.a. onderwijs, (naschoolse) opvang, muziek op schoot/ muziekonderwijs, bewegings-/creatieve lessen en therapie, maar ook voor ouders en begeleiders die zich willen verbreden en verdiepen in het omgaan en spelen met kinderen, met als doel een bijdrage te leveren aan de totale ontwikkeling van het kind.

De training is ook uitermate geschikt voor kinderyoga- en dansdocenten die op professionele wijze spelvormen rond dansexpressie, muziek en relaxatie willen leren combineren binnen hun lessen.

Inhoud

De cursisten leren vanuit muziek, dans, expressie & relaxerende spelvormen te werken met kinderen binnen de basisschoolleeftijd.

Er wordt gewerkt vanuit praktische en toegankelijke werkvormen die direct toepasbaar zijn in groepswerk met kinderen.

In het theoretische gedeelte komen inzicht in de ontwikkelingsgebieden, didactiek en lesopbouw aan de orde.

In het praktische gedeelte wordt o.a. gewerkt vanuit:

  • transformatie van muziek naar beweging
  • toepassing liesjes, versjes en verhalende thema’s
  • kennismaking met verschillende muziekstijlen en de werking en toepassing daarvan
  • gebruik van instrumenten
  • kindgerichte danste hnieken
  • bewegen met gebruik van materialen (bijv. linten, kranten, hoeden)
  • spelvormen rond expressie
  • adem-/ concentratie-/ houdingsoefeningen
  • relax-oefeningen & stiltespel
muziek-dans-balans-2a

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de opleiding bedraagt 35 uur (24 contacturen + 11 zelfstudie).

Toelating

De training is bedoeld voor deelnemers die zich willen laten inspireren om muziek, dansexpressie en balans/relax-oefeningen in hun werkveld met kinderen te integreren.

Afronding

De training wordt afgesloten met het geven van een korte praktijkopdracht. Bij positieve afronding ontvangen cursisten een certificaat.

muziek-dans-balans-4b

Plaats en kosten

Leslocatie: Groesbeekseweg 119 / 146, Nijmegen

4 lesdagen van 10.30 tot 16.30 uur.

Data zijn op dit moment niet gepland

De kosten bedragen: € 420,-

Opleidingen bij Arterre zijn erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en hierdoor vrijgesteld van BTW.