Yoga bij special needs Online

Kinderen met een fysieke/verstandelijke beperking

‘Het kind ontmoeten binnen zijn mogelijkheden i.p.v. beperking’

Special needs yoga

Kinderen en jongeren met een fysieke en/of verstandelijke beperking/ syndroom van Down kunnen juist ook veel baat hebben bij de werking van yoga! Deze kinderen kunnen (o.a. door rolstoelgebondenheid of speciale hulpvraag) niet altijd deelnemen aan een reguliere yogales en daardoor nog weleens op de achtergrond blijven.

In deze module is speciale aandacht voor een programma dat voeding geeft aan hun behoeften in fysieke, mentale & spirituele ontwikkeling.
Hierbij staat de Arterre-visie centraal om het kind te ontmoeten binnen zijn mogelijkheden i.p.v. beperking. Een benadering met aandacht en ruimte voor de eigenheid van ieder kind en contact vanuit het hart vormt hiervoor de basis!

Afhankelijk van de fysieke mogelijkheden en aandachtboog worden milde, therapeutische oefeningen toegepast en asana’s waar nodig aangepast zodat deze binnen de individuele mogelijkheden van het kind vallen.

Er is aandacht voor uitgangsposities (en evt. hulpmiddelen) waarbij houdingen liggend, zittend en waar mogelijk staand kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast komt aan bod: het reguleren van (overmatige) spiertonus, ontwikkelen van focus, omgaan met adem, emoties en patronen en algehele ontspanning waarbij gedane yoga-oefeningen kunnen worden geïntegreerd.

D.m.v. (aangepaste) houdingen, adem, oog-oefeningen, klank, senso-motorische oefeningen, relaxatie en verhalen kunnen kinderen met een fysieke/ en of mentale beperking vanuit een holistische benadering de ontspannende en helende werking van yoga ontvangen.

 

Yoga bij special needs/beperking is  een module uit de Therapeutische Kinderyoga opleiding en is tevens als bijscholing online te volgen.
De volledige Therapeutische Kinderyoga opleiding
is erkend en geaccrediteerd door VYN, BATC, NVST, CAT, LVNG en VBAG.

Voor Wie

De module kan worden gevolgd door (kinder)yogadocenten, leidsters en activiteitenbegeleiders en overige belangstellenden die vanuit werk- of gezinssituatie met kinderen/jongeren met een verstandelijke en/ of fysieke beperking werken en leven.

 

Data & Kosten: